Kreissportgericht

Offizielle Anfragen und Abgaben an das Kreissportgericht bitte ausschließlich über das DFBnet-Postfach an: flvw.ksg14@flvw.evpost.de

 

Ralf Bollmann
Ralf BollmannVorsitzender Kreissportgericht
 
 
Telefon: 05422 92 50 50
Mobil: 0170 863 37 10
Email: ralf.bollmann@flvw-kreis-herford.de
Nicole Rottmann
Nicole RottmannBeisitzerin Kreissportgericht
 
 
Telefon: 05221 99 38 90
Mobil: 0160 96 75 30 29
Email: nrottmann@flvw-kreis-herford.de
Baris Devletli
Baris Devletli Beisitzer Kreissportgericht
 
 
 
 
 
 
 
Stefan Pampel
Beisitzer KreissportgerichtStefan Pampel
 
 
Mobil: 0172-432 92 45
Email: stefan.pampel@flvw-kreis-herford.de
Kurt Sielaff
Kurt SielaffBeisitzer Kreissportgericht
 
 
Telefon: 05223 865 51
Email: ksielaff@flvw-kreis-herford.de